شخصیت شغلی من چیه؟

شغل مناسب و براومده از شخصیت شغلی هر فرد هست و پر درامد ترین شغل های دنیا هم نیاز به زمینه‌ی فکر و شخصیتی دارند،شخصیت های کلی گرا و متخصص دو گروه اصلی هستند که هر کدوم کاربرد خاص خودشون رو دارند و به تنهایی تقریبا هیچ کارایی عملی ندارند